Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje, że w zakresie realizowanego projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020,
 
pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia
z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (III)"

 
urząd posiada środki finansowe
na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
wyłącznie dla osób powyżej 30 roku życia
i jednocześnie długotrwale bezrobotnych

(wg definicji KE są to osoby niepracujące nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy).
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę