Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

   
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wraz z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego/Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Im.Bł.Ks.Kmdr. Władysława Miegonia W Ustce/ Lędowie i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku realizuje projekt pn. „POSTAW NA PRACĘ" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
 
Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Projekt jest realizowany od 01.01.2016r. do 31.10.2018r.

Plakat
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę