Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

Fundusze Europoejskie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku rozpoczął realizację projektu pn. "CISnę do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
 
Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Projekt będzie realizowany od 01.01.2016r. do 31.10.2018r.
Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Smołdzino, powiat słupski
Plakat
 
Dokumenty rekrutacyjne:
http://www.gops-smoldzino.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=282:nabor-ii-grypy&catid=8&Itemid=101


 
Załączniki
regulamin CISnę do przodu.doc
oświadczenie uczestnika1.docx
oswiadczenie dla uczestnika 2.docx
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CISnę do przodu logo.docx
deklaracja uczestnictwa Cisne do przodu.docx

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę