Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

 Uwzględniając Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
11 maja 2018 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym
kwartale 2018 roku  ( 4622,84 zł)  -zgodnie z ustaleniami z kierownictwa
z dnia 16.05.2018r - maksymalna kwota dotacji i refundacji w III kw br
wynosić będzie 26.000,00 zł.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę