Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku OGŁASZA Z DNIEM 02.04.2020 NABÓR:

Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA:
- składanie za pośrednictwem praca.gov.pl    (P R E F E R O W A N Y)
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
- wrzucenie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Leszczyńskiego 8 76-200 Słupsk
- wysłanie drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 76-200 Słupsk
 
UWAGA!
1. Wnioski złożone przed lub po zakończeniu naboru pozostają BEZ ROZPATRZENIA. W takim przypadku wniosek należy złożyć ponownie w okresie naboru wniosków.
2. Wnioski składane elektronicznie za pośrednictwem praca.gov.pl opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym jesteśmy w stanie ROZPATRZYĆ SZYBCIEJ niż wnioski papierowe. Dlaczego? Wyjaśniamy:
- bo nie tracimy czasu na dodatkowe potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy
- bo wnioski elektroniczne zawierają mniej błędów dzięki „pomocy systemu" przy ich wypełnianiu
3. Wnioskodawcy, którzy składają wnioski w formie papierowej, powinni DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU KOPIĘ DOWODU TOŻSAMOŚCI. Kopie dowodów tożsamości, które zostaną przesłane/przekazane do PUP w Słupsku w związku ze złożeniem wniosku na podstawie art. 15zzb, art. 15 zzc, art. 15 zze ww. ustawy, zostaną niezwłocznie trwale zniszczone po ustaniu celu przetwarzania, tj. po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy (kopia dowodu tożsamości służy tylko do wglądu i nie będzie przechowywana w dokumentacji wnioskodawcy).
4. Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie znacznie WYDŁUŻAJĄ CZAS ROZPATRYWANIA.
5. Dane zawarte we wnioskach muszą być OBLIGATORYJNIE ZGODNE z danymi wnioskodawcy zawartymi w CEDIG lub KRS, w zależności od formy prowadzonej działalności.
 
 
POŻYCZKA WRAZ Z ODSETKAMI ZOSTAJE UMORZONA tym mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 
NIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKÓW O UMORZENIE POŻYCZKI.
Warunek umorzenia pożyczki, czyli prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy, jest badany przez PUP w Słupsku na podstawie informacji zawartych w CEDIG lub KRS. Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku niespełnienia ww. warunku pożyczka nie zostanie umorzona i będzie podlegała spłacie wraz z odsetkami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę