Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

Dyrektor PUP w Słupsku OGŁASZA W TERMINIE od 17.04.2020 do 30.04.2020 NABÓR:
Dyrektor PUP w Słupsku OGŁASZA W TERMINIE od 08.05.2020 do 21.05.2020 NABÓR:
Dyrektor PUP w Słupsku OGŁASZA W TERMINIE od 22.05.2020 do 04.06.2020 NABÓR:
Dyrektor PUP w Słupsku OGŁASZA W TERMINIE od 05.06.2020 do 18.06.2020 NABÓR:
Dyrektor PUP w Słupsku OGŁASZA W TERMINIE od 19.06.2020 do 02.07.2020 NABÓR:
Dyrektor PUP w Słupsku OGŁASZA W TERMINIE od 19.06.2020 do odwołania NABÓR:

Wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc)
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA:
- składanie za pośrednictwem praca.gov.pl    (P R E F E R O W A N Y)
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
- wrzucenie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Leszczyńskiego 8 76-200 Słupsk
- wysłanie drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 76-200 Słupsk
 
UWAGA!
1. Wnioski złożone przed lub po zakończeniu naboru pozostają BEZ ROZPATRZENIA. W takim przypadku wniosek należy złożyć ponownie w okresie naboru wniosków.
2. Wnioski składane elektronicznie za pośrednictwem praca.gov.pl opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym jesteśmy w stanie ROZPATRZYĆ SZYBCIEJ niż wnioski papierowe. Dlaczego? Wyjaśniamy:
- bo nie tracimy czasu na dodatkowe potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy
- bo wnioski elektroniczne zawierają mniej błędów dzięki „pomocy systemu" przy ich wypełnianiu
3. Wnioskodawcy, którzy składają wnioski w formie papierowej, powinni DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU KOPIĘ DOWODU TOŻSAMOŚCI. Kopie dowodów tożsamości, które zostaną przesłane/przekazane do PUP w Słupsku w związku ze złożeniem wniosku na podstawie art. 15zzb, art. 15 zzc, art. 15 zze ww. ustawy, zostaną niezwłocznie trwale zniszczone po ustaniu celu przetwarzania, tj. po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy (kopia dowodu tożsamości służy tylko do wglądu i nie będzie przechowywana w dokumentacji wnioskodawcy).
4. Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie znacznie WYDŁUŻAJĄ CZAS ROZPATRYWANIA.
5. Dane zawarte we wnioskach muszą być OBLIGATORYJNIE ZGODNE z danymi wnioskodawcy zawartymi w CEDIG lub KRS, w zależności od formy prowadzonej działalności.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę