Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

Dyrektor PUP w Słupsku OGŁASZA W TERMINIE od 26.06.2020 do odwołania NABÓR:

Wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-kosciolySPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA:

  • składanie za pośrednictwem praca.gov.pl (P R E F E R O W A N Y)

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

  • wrzucenie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Leszczyńskiego 8,76-200 Słupsk
  • wysłanie drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 76-200 Słupsk

 

UWAGA!

  1. Wnioski złożone przed lub po zakończeniu naboru pozostają BEZ ROZPATRZENIA. W takim przypadku wniosek należy złożyć ponownie w okresie naboru wniosków.
  2. Wnioski składane elektronicznie za pośrednictwem praca.gov.pl opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym jesteśmy w stanie ROZPATRZYĆ SZYBCIEJ niż wnioski papierowe. Dlaczego? Wyjaśniamy:
  • bo nie tracimy czasu na dodatkowe potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy
  • bo wnioski elektroniczne zawierają mniej błędów dzięki „pomocy systemu" przy ich wypełnianiu
  1. Wnioskodawcy, którzy składają wnioski w formie papierowej, powinni DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU KOPIĘ DOWODU TOŻSAMOŚCI. Kopie dowodów tożsamości, które zostaną przesłane/przekazane do PUP w Słupsku w związku ze złożeniem tego wniosku zostaną niezwłocznie trwale zniszczone po ustaniu celu przetwarzania, tj. po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy (kopia dowodu tożsamości służy tylko do wglądu i nie będzie przechowywana w dokumentacji wnioskodawcy).
  2. Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie znacznie WYDŁUŻAJĄ CZAS ROZPATRYWANIA.
  3. Dane zawarte we wnioskach muszą być OBLIGATORYJNIE ZGODNE z danymi wnioskodawcy zawartymi w CEDIG lub KRS, w zależności od formy prowadzonej działalności.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę