Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stronMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku i Stowarzyszeniem Horyzont realizuje projekt „Kierunek aktywność".
Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 31.10.2018 r.
Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym bezrobotne zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Miasta Słupsk.

Plakat

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę