Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Wydawca treści

Tarcza antykryzysowa - wnioski

UWAGA: UMORZENIA POŻYCZEK ! ! !

Komunikat dla mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali pożyczkę na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:   POŻYCZKA WRAZ Z ODSETKAMI ZOSTAJE UMORZONA tym mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Kontakt do PUP w Słupsku

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę